Promocja

Co dziesiąta derka z rabatem

Regulamin

I.                    Termin wykonania usługi, koszty, odbiór rzeczy

1.       Termin wykonania usługi wynosi 10 dni kalendarzowych od momentu oddania rzeczy do Hippopralni

2.       Koszt usługi prania określony jest w cenniku Hippopralni. W przypadkach nie przewidzianych cennikiem koszt ustalany jest indywidualnie.

3.       Opłata za usługę prania pobierana jest z góry.

4.       Przyjęcie i odbiór rzeczy następuje w Hippopralni lub miejscu ustalonym z klientem. W przypadku odbioru rzeczy u klienta może być doliczona opłata za dojazd według indywidualnych ustaleń. W przypadku zlecenia dowozu firmie kurierskiej koszty opakowania i usługi kuriera ponosi klient.

5.       Dowód przyjęcia rzeczy do prania jest jedynym dokumentem upoważniającym do odbioru rzeczy po wykonaniu usługi.

6.       Po upływie 90 dni od dnia wykonania usługi nieodebrane rzeczy będą przekazane fundacjom lub schroniskom dla zwierząt.

II.                  Ograniczenia odpowiedzialności Hippopralni

7.       Hippopralnia przyjmuje do prania wodnego rzeczy, które posiadają fabryczne oznakowania dopuszczające pranie wodne w urządzeniach automatycznych. Rzeczy nie posiadające takich oznakowań przyjmowane są jedynie na odpowiedzialność klienta. Za uszkodzenia powstałe w wyniku prania rzeczy przyjętych na odpowiedzialność klienta Hippopralnia odpowiada i nie daje gwarancji na prawidłowe wykonanie usługi.

8.       W przypadku gdy rzeczy posiadają stare lub wcześniej zaprane plamy, Hippopralnia nie gwarantuje usunięcia ich w procesie prania wodnego.

9.       Jeżeli z rzeczy oddanych do prania nie była usunięta sierść – Hippopralnia nie gwarantuje usunięcia sierści z pranych rzeczy.

10.   Rzeczy posiadające wstawki lub aplikacje z materiałów innych niż tkaniny (skóra, zamsz, tworzywa sztuczne) prane są na wyłączną odpowiedzialność klienta.  

11.   Rzeczy posiadające zdobienia, hafty, guziki, zapięcia, klamry powinny być dokładnie sprawdzone. Klient powinien wskazać ewentualne uszkodzenia, rozdarcia lub plamy.

12.   W przypadku znacznego pogorszenia stanu rzeczy oddanych do prania – zmiany zabarwienia, zniszczenia lub zaginięcia, klient otrzyma od Hippopralni odszkodowanie stanowiące równowartość kwoty wartości rzeczy w momencie oddania ich do prania. Kwota ta jednak nie będzie większa niż 10-cio krotność ceny wykonania usługi prania danej rzeczy. Jeśli rzeczy zostaną oddane do ekspertyzy – koszty ekspertyzy ponosi strona, której stanowisko nie zostało potwierdzone przez ekspertyzę. 

  • Dodaj link do:
  • digg.com
  • delicious.com
  • wykop-pl
  • facebook.com